Vilka är de verkliga orsakerna till låg libido hos kvinnor?

Förlust av sexuell lust är kvinnors största sexuella problem, och det är inte allt i huvudet. Ta reda på här de verkliga orsakerna till låg libido hos kvinnor.

Enligt en studie, cirka 43 procent av kvinnorna (jämfört med 31 procent av män) lider sexuell otillräcklighet för en eller annan anledning. Intressant nog är detta tänkt att faktiskt underskatta den verkliga nivån av sexuell dysfunktion i USA!

Låg libido är ett allvarligt problem för kvinnor. Tyvärr kan det ske från många olika orsaker. Lyckligtvis, med en låg stress livsstil och näringsrik, helande kost, kan du övervinna de flesta av orsakerna utan att ens verkligen försöker.

Att veta vad som orsakar låg libido hos kvinnor kan hjälpa dig ytterligare.

Symtom på nedsatt sexuell lust.

  1. Brist på sexuella tankar.
  2. Avsaknad av sexuell lust som inte kan hänföras till någon annan fysisk eller psykisk sjukdom, inte heller några mediciner.
  3. Distress grund av brist på sexuella tankar eller lust.
  4. Påfrestningar på relationen med partnern på grund av bristande sexuella tankar eller lust.

Vilka är de verkliga orsakerna till låg libido hos kvinnor?

Det finns många saker som kan orsaka låg libido i kvinnor, men de kan sammanfattas i fyra faktorer: fysisk faktor, psykologisk faktor, hormonfaktor och relationsfaktor.

  1. Fysisk faktor: sexuella problem, medicinska sjukdomar, användning av mediciner, dåliga levnadsvanor, kirurgi och trötthet.
  2. Psykologisk faktor: psykiska problem (t.ex. ångest eller depression), stress, dålig kroppsuppfattning, låg självkänsla, historia fysiska eller sexuella övergrepp och tidigare negativa sexuella erfarenheter.
  3. Hormonal factor: menopause, pregnancy and breast-feeding.
  4. Relationship factor: lack of connection with your partner, unresolved conflicts or fights, poor communication of sexual needs and preferences, trust issues.

Putting the desire back in women sex lives.

Changing lifestyle, thinking positively, reducing stress levels, eating healthy foods, doing regular exercises and improving relationship are the only ways to put desire back in women sex lives.

To support all these processes, you may take FertilityBlend for Women by Daily Wellness Company. This product may sound like not intended for libido, but in fact it can greatly help to increase female libido!

FertilityBlend Kvinnor balanserar hormoner naturligt genom en vetenskapligt validerade naturläkemedel / näringsblandning. Denna formel skapades av ledande forskare att optimera hormonella och menstruationscykeln balans, utan effekten av ökade flera födslar.

Hormonbalans är den viktigaste faktorn för att få hög libido och fertilitet. Om du tar FertilityBlend regelbundet och kombinera det med hälsosam livsstil, då du kommer så småningom att säga adjö till låg libido och infertilitet.

Fertility Blend
Vilka är de verkliga orsakerna till låg libido hos kvinnor?