Prostat için ortak bir ilaç

Bir erkeğin prostat o yaşlarda, iyi huylu prostat hipertrofisi veya BPH olarak bilinen bir duruma büyür. Prostat için ortak ilaç nedir?

Prostat büyümesi genellikle ciddi veya yaşamı tehdit eden bir durumdur değil, ama öncelikle erkeklerde yaş 50 ve üzeri yılında İdrar ile sorunlara neden olabilir.

BPH ile Birçok erkek ya hiçbir belirti ya da rahatsız edici hafif ve olmayan belirti görülmez. Ama diğerleri milyonlarca, BPH neden olduğu idrar sorunları külfetli olabilir ve yaşam kalitesini bozabilir.

Büyümüş prostat rahatsız bir yaşama yol açar.

BPH ile Bazı erkekler, örneğin, kendi uyku kesme ve yorgun onları bırakın ve ertesi gün halsiz hangi, gece idrara boyunca birkaç kez kalkmak etme ihtiyacı hisseder.

idrar sorunları hakkında endişeler de rutin aktiviteler, spor ya da bulmak veya bir tuvalet ulaşmak zor olabilir sinemaya gidiyor vazgeçmek bu durumdaki bazı erkekleri yol açabilir.

Prostat için doğru ilaç nedir?

prostat büyümesi olan bir adam bir doktoru görmek için giderse, o bu ilaçları teklif edilebilir:

  • Alfa blokerler daha kolay idrara yaparak, prostat bezinde ve mesane tabanındaki kasların rahatlasın. Sık kullanılan alfa bloker tamsulosin ve alfuzosin edilir.
  • Antikolinerjikler o aşırı aktif ise mesane kasını rahatla.
  • 5-alfa redüktaz inhibitörleri büyütülmüş eğer prostat bezi küçültmek. Finasterid ve dutasteridin iki adet 5-alfa redüktaz inhibitörleri mevcuttur.
  • Diuretics speed up urine production. If taken during the day, it reduces the amount of urine produced overnight.
  • Desmopressins slow down urine production so less urine is produced at night.

In severe cases, a doctor may have to perform surgery.

ProstatePlus: an alternative solution for enlarged prostate.

Medication almost always brings side effects. So if you choose to treat enlarged prostate with healthy lifestyle and natural supplement, it is the best decision.

Speaking of supplement for prostate, there is no better choice than ProstatePlus because this product is designed uniquely to improve prostate health.

ProstatePlus is a perfect supplement to reduce inflammation. It is intended for men who suffer from prostate enlargement.

This supplement will help solve problems associated with urination difficulties and make your life comfortable again. It is a safe and easy product to take, a doctor’s prescription is not required.

ProstatePlus can also be taken by young men with no prostate problems. This supplement is very useful to maintain prostate health.

Made from natural ingredients, ProstatePlus is safe to use in a long term.

Male Extra