Påvist hjem rettsmidler som behandling for mannlig infertilitet

Noen medisinske prosedyrer kan reversere mannlig infertilitet, men hvis du ikke er villig til å bruke store penger, kan du prøve disse påvist hjem rettsmidler for behandling av infertilitet.

Grunner for mannlig infertilitet.

Utilstrekkelig sperm produksjon og kvalitet er en av de vanligste årsakene til mannlig infertilitet som det reduserer oddsen for en av sperms befrukte egg for befruktning.

Den normale konsentrasjon av spermier er på minst 20 millioner pr ml sæd. Færre enn 15 millioner spermier per ml er ansett som en lav spermier, også kalt oligozoospermia. Conception problemer er assosiert med færre enn 40 millioner flytte sædceller i sæden.

Oligoospermia kan skje på grunn av en rekke grunner og medvirkende faktorer som hormonelle uregelmessigheter, infiserte sæd, infeksjoner i prostata, varicoceles (utvidelse av blodårer i pungen), skadede sædlederen, bruk av anabole steroider, røyking, misbruk av alkohol , narkotikamisbruk, toksiske kjemikalier, visse medisiner, tungmetaller eksponering og stråling.

Livsstilsendringer og naturlig hjemme rettsmidler, men kan bidra til å øke sperm count og også forbedre sædkvaliteten.

Livsstilsendringer og hjem rettsmidler for mannlig infertilitet.

1. Diet and lifestyle to improve fertility: Avoid heavy foods like white refined flour (maida), deep fried and spicy foods and red meat since they produce ‘Aama’ toxins, which block the veins and cause varicose veins. Sour, spicy and fermented foods produces heat in the body.

Never keep your mobile phone in the pockets of your trousers i.e close to the testes, since research has concluded that this affects sperm count in men. Avoid wearing tight or nylon underwear, as it produces heat that gradually kills or reduces sperm count.

2. Proven home remedies to boost your stamina and fertility:

  • Mix one teaspoon each of kauch, ashwagandha and gokshur powder in half a glass of water and drink daily.
  • Eat 30 gms of udad dal (black gram) in any form, every day.
  • Eat three fresh amla every day.
  • Fill ¼ teaspoon of cow ghee in three dates and eat them on an empty stomach every morning.

To help you achieve more optimum and faster results, we also encourage you to take FertilityBlend for Men – a high quality supplement by Daily Wellness Company.

Do not worry about risks or side effects, because FertilityBlend for Men only contains natural and safe ingredients that are beneficial for male fertility.

The ingredients are L-carnitine fumarate, green tea extract, rice flour powder, magnesium stearate, silica, dong quai extract, Vitamin C, Vitamin E, Vitamin B6, Vitamin B12, folate, zinc and selenium.

FertilityBlend for Men will greatly help the formation of healthy, strong and active sperm. Not only that, by taking FertilityBlend regularly for at least 1 month, you can also have much better sexual performance and ability in bed which certainly lead you into a happier life with your wife.

Fertility Blend