Naturliga sätt om hur man kan förbättra prostata hälsa

Vet du hur man kan förbättra prostata hälsa naturligt? I den här artikeln, vi avslöjar vissa livsmedel, livsstil och tillägg som kan förbättra prostata hälsa.

Snabböversikt om prostata.

Prostatakörteln är en nyckelspelare i det manliga reproduktionssystemet. Den körtel är ungefär lika stor som en valnöt och sitter strax under urinblåsan hos män.

Ett vanligt hälsoproblem i dag är prostatacancer inflammation och cancer. Lyckligtvis är denna störning är helt förebyggas och reversibel genom en hälsosam livsstil.

Vanliga symptom associerade med prostataförstoring inkluderar frekvent urinering, urinträngningar, svårigheter att starta, minskad kraft urinstrålen, terminal dribbling, ofullständig tömning av blåsan och oförmåga att urinera alls.

It is believed that most men experience some level of prostate enlargement by the age of 45 but many do not have symptoms. By the age of 60, it is believed that 80% of all men experience some sort of urinary problems due to prostate enlargement.

How to improve prostate health in natural ways.

  1. Keep a healthy weight and exercise regularly.
  2. Eat more fruits and vegetables. Tomatoes, watermelons, pink grapefruits, guava and papaya contain lycopene, a powerful antioxidant. Cruciferous vegetables such as broccoli, cauliflower, cabbage, Brussels sprouts, bok choy and kale also are good choices.
  3. Include more soy in your diet from sources such as tofu, soy nuts or soy flour or powders.
  4. Don’t smoke.
  5. Eat more selenium-rich foods such as wheat germ, tuna, herring and other seafood and shellfish, beef liver, kidney, eggs, sunflower and sesame seeds, cashews, mushrooms, garlic and onions. Selenium reduces risk of prostate cancer.

Take special supplement for prostate.

You also need to take a supplement specifically designed to maintain and improve prostate health.

The best decision of course is to take a natural supplement, and there is no better choice today than ProstatePlus from Vita Balance. ProstatePlus is a specially formulated daily supplement to support and maintain a healthy prostate.

ProstatePlus contains natural ingredients known to help support and maintain healthy prostate in men. The ingredients include saw palmetto, cat’s claw, also green tea and nettle. Each ingredient is specifically chosen to provide optimum prostate health support.

ProstatePlus also contains vitamin E and vitamin B6. Vitamin E is a source of antioxidants, while vitamin B6 is often referred to as the superstar catalyst for its suggested benefits in enhancing the efficacy of other vitamins in the body.

Prostasure
Naturliga sätt om hur man kan förbättra prostata hälsa