Jakie są przyczyny problemów prostaty?

Wielu mężczyzn w wieku od 30 lat i powyżej mogą rozwijać problemy z prostatą, jak prostata rośnie. Istnieją trzy główne przyczyny problemu prostaty.

Prostaty jest męskim dławik, wielkość i kształt dużego kasztanowca. Pogorszenia stanu zdrowia prostaty może prowadzić do problemów z moczu, dysfunkcję erekcji, bólu przewlekłego lub nawet gorzej.

W 3 przyczyny problemu prostaty.

1. Zapalenie gruczołu krokowego – Warunek ten jest czasami spowodowany przez infekcję bakteryjną. Bakterie już w żołądku i jelitach, bakterie, które zostały zakażone dróg moczowych lub inne bakterie mogą. Ten scenariusz jest bardziej prawdopodobny u młodszych pacjentów.

U starszych mężczyzn zakażenie może być spowodowane przez cewniki pozostających w miejscu przez dłuższy czas podczas hospitalizacji lub okres niezdolności do pracy.

Most often (in up to 80% of cases) no bacteria are ever found. Prostatitis may occur in an acute form—a sudden infection that does not linger once it is treated—or a more chronic form that may last for months or even longer.

2. Benign Prostate Hypoplasia (BPH) – Testosterone, the male hormone, produces byproducts as it breaks down that may cause the prostate gland to enlarge.

Over a lifetime, the tissues in the gland may swell to such an extent that the urethra is squeezed by the expanding prostate, and becomes pinched and narrow. Often irritation occurs. This makes it difficult to urinate, even when your bladder is full.

3. Prostate cancer. The causes of prostate cancer are unknown, but some risk factors that have been identified are:

  • Race – Black American men have a much higher rate of prostate cancer than White American men.
  • Family history.
  • History of sexually transmitted disease.
  • Older age.
  • Diet high in animal fats.

How to maintain healthy prostate.

Fortunately, there is a supplement to maintain healthy prostate and even treat prostate problems. The supplement is ProstatePlus manufactured in the US by Vita Balance.

ProstatePlus is a product that utilizes its powerful all natural ingredients to help deliver results and keep your prostate healthy. The ingredients include green tea, vitamin B6, nettle and saw palmetto.

ProstatePlus has the following benefits:

  • This is a product that contains no chemicals, fillers or chemicals making it safe and risk free product for your own use.
  • It is helpful in reducing inflammation in your body and prostate to make you feel comfortable.
  • It leads to reduced number of times you urinates and make you live a normal life.
  • It leads to a stronger and healthy prostate due to increase blood flow in your whole system.
  • It helps in boosting urinary flow to help you that guarantee you a healthy prostate.

We recommend ProstatePlus for you because it is manufactured in an FDA approved facility. The ingredients contained in this product are all natural which makes this product safe for human consumption.

Male Extra