Hva er de virkelige årsakene til lav libido hos kvinner?

Tap av seksuell lyst er kvinners største seksuelle problem, og det er ikke alt i hodet. Finn ut her de virkelige årsakene til lav libido hos kvinner.

Ifølge en studie, ca 43 prosent av kvinnene (sammenlignet med 31 prosent av mennene) lider seksuell utilstrekkelighet for en eller annen grunn. Interessant nok er dette tenkt å faktisk undervurdere den virkelige nivå av seksuell dysfunksjon i USA!

Lav libido er et alvorlig problem for kvinner. Dessverre kan det skje fra mange forskjellige årsaker. Heldigvis, med en lav belastning livsstil og næringsrikt, healing kosthold, kan du overvinne de fleste av årsakene uten selv virkelig prøver.

Å vite hva som forårsaker lav libido hos kvinner kan hjelpe deg ytterligere.

Symptomer på lav seksuell lyst.

  1. Mangel på seksuelle tanker.
  2. Lack of sexual desire that cannot be attributed to any other physical or psychiatric condition, nor to any medications.
  3. Distress due to lack of sexual thoughts or desire.
  4. Strain on relationship with partner due to lack of sexual thoughts or desire.

What are the actual causes of low libido in females?

There are many things that can cause low libido in female, but they can be summarized into four factors: physical factor, psychological factor, hormonal factor and relationship factor.

  1. Physical factor: sexual problems, medical diseases, the use of medications, bad lifestyle habits, surgery and fatigue.
  2. Psychological factor: mental health problems (such as anxiety or depression), stress, poor body image, low self-esteem, history of physical or sexual abuse and previous negative sexual experiences.
  3. Hormonal factor: menopause, pregnancy and breast-feeding.
  4. Relationship factor: lack of connection with your partner, unresolved conflicts or fights, poor communication of sexual needs and preferences, trust issues.

Putting the desire back in women sex lives.

Changing lifestyle, thinking positively, reducing stress levels, eating healthy foods, doing regular exercises and improving relationship are the only ways to put desire back in women sex lives.

To support all these processes, you may take FertilityBlend for Women by Daily Wellness Company. This product may sound like not intended for libido, but in fact it can greatly help to increase female libido!

FertilityBlend for Women balances hormones naturally through a scientifically validated herbal/nutritional blend. This formula was created by leading researchers to optimize hormonal and menstrual cycle balance, without the effect of increased multiple births.

Hormonal balance is the main factor to obtain high libido and fertility. If you take FertilityBlend regularly and combine it with healthy lifestyle, then you will eventually say goodbye to low libido and infertility.

Fertility Blend