Ereksjonsproblemer 30: årsaker og behandling

Menn under 40 år er vanligvis i sin seksuelle topp. Men noen menn på 30 kan oppleve ereksjonsproblemer.

Selv om pre-eksisterende helsemessige forhold kan være å klandre, ereksjonsproblemer på 30 er oftest et resultat av livsstil og psykiske problemer, ifølge eksperter.

Ereksjonsproblemer – manglende evne til å oppnå eller opprettholde en ereksjon. For at penis for å opprettholde en ereksjon, må det stimulert av nervesignaler som ber blodårene i penis til å ekspandere slik at blodet kan fylle det. Dersom blodkarene ikke er helt sammentrykket, kan en ereksjon ikke oppnås eller kan ikke vare lenge.

Årsakene til ereksjonsproblemer på 30.

Følelser av seksuell opphisselse som fører til ereksjon starte i hjernen. Tilstander som depresjon og angst kan forstyrre den prosess. En stor tegn på depresjon er tilbaketrekning fra ting som en gang brakte glede, inkludert samleie.

Stress relatert til jobb, penger og andre livshendelser kan bidra til ereksjonsproblemer. Alkohol og narkotikamisbruk er begge vanlige årsaker til ereksjonsproblemer blant unge menn. Samlivsproblemer og dårlig kommunikasjon med en partner kan føre til seksuell dysfunksjon hos både menn og kvinner.

Nyttige rettsmidler.

  • Øv fysisk aktivitet med utholdenhet. Psyko-fysiske mekanismen av ereksjon krever god helse.
  • Eat in a healthy and proper way and drink plenty of water. Food disorders such as excess sugars, industrial fats, and garbage foods cause food gaps and organic disorders. This contributes to the appearance of erection problems.
  • If you smoke you have to stop smoking, or at least decrease drastically the number of daily cigarettes. The smell of smoke makes the mechanism of erection and sexual act difficult to occur normally.
  • Limit the consumption of alcohol to a minimum. Alcohol decreases testosterone levels and, after an initial sense of euphoria, causes mental and physical torpor, making erection difficult.
  • Avoid abusing. Drugs, like alcohol, amplify fears and sexual insecurities at the unconscious level without the consumer being fully aware of it, resulting in many cases in paranoid states that completely inhibit erection of the penis.

Get additional help from VigRXPlus.

VigRXPlus can help young men to regain their normal erections and have satisfying sexual activity.

VigRXPlus is a male performance product that increases libido and improves erection. Its effects have been proven and clinically tested. Its central claim is that it can help men enhance their ability to maintain an erection by more than 60%.

The official website by Leading Edge Health is the only official seller. We cannot guarantee other 3rd party retailers. The other effects that VigRXPlus promises are:

  • Easier penetration.
  • More intense orgasms.
  • Quicker erection recovery.
  • Better sex.

VigRXPlus must be able to increase your sexual performance by prolonging your erection and improving your sexual drive.

VigRX Plus