Er det nødvendig for menn å kjøpe libido behandling piller?

Det er ikke en hemmelighet at mange menn har seksuelle problemer, inkludert lav libido. Så det er veldig nødvendig for dem å kjøpe libido behandling piller.

Lav libido er faktisk mer vanlig hos kvinner, sjeldnere hos menn. Selv menn som har problemer med å opprettholde en ereksjon har vanligvis en normal, eller høy, sexlyst.

Men noen menn finner at deres interesse for sex avtar etter hvert som de blir eldre. Og en svært få har aldri opplevd noen seksuell lyst i livet.

Fysiske årsaker til lav libido hos menn.

 1. Alkoholisme eller narkotikamisbruk.
 2. Diabetes eller annen alvorlig sykdom eller sykdom.
 3. Fedme.
 4. Lavt testosteronnivå.
 5. Foreskrevne legemidler (særlig antidepressiva).
 6. Stoffskiftesykdommer og tumorer av hypofysen.

Psykologiske eller følelsesmessige årsaker til lav libido hos menn.

 1. Depresjon.
 2. Arbeid og stress.
 3. Financial anxiety or job insecurity.
 4. Sexual performance anxiety.
 5. Serious relationship problems.
 6. Conflicts over sexual identity.

What should a man do about lack of libido?

Begin by visiting your doctor. Ask for a physical check-up, and also any blood tests which the doctor thinks necessary, like a blood count or thyroid tests.

If your doctor can’t help, he or she can refer you to a specialist. All the above causes of lack of libido can respond well to therapy.

Consider to buy libido treatment pills.

An alternative solution to deal with lack of libido is to buy and take libido treatment pills. Here we recommend MaleExtra.

MaleExtra is a new revolutionary product that is step ahead any other libido pills. Containing Pomegranate 70% Ellagic Acid that is known as natural Viagra, MaleExtra is formulated to provide rock solid, bigger, harder erections and more intense orgasms while contributing to larger and harder penis erections.

The pills do four things for you that you will benefit from during the time you take them:

 • Improve erection size.
 • Strenghten erection to last longer.
 • Improve libido and sexual energy.
 • Increase semen volume leading to more ‘explosive’ orgasms.

All ingredients in MaleExtra are natural, safe and legal, but if you are still in doubt, you may consult your doctor first.

Male Extra