Το καλύτερο φυσικό λίμπιντο συμπληρώνει για τους άνδρες

Δεν υπάρχει τίποτα λάθος με την κατανάλωση συμπληρωμάτων λίμπιντο, διότι στην πραγματικότητα horny ισούται με υγιή. Και εδώ είναι τα καλύτερα φυσικά συμπληρώματα για την ανδρική λίμπιντο.

σεξουαλική ορμή σας είναι ένας καλός γενικός δείκτης του πόσο υγιής είστε. Αν είστε άνδρας και δεν έχετε ξυπνήσει με την τακτική στύση (ειδικά αν είστε άνδρας κάτω των 50 ετών), τότε αυτό μπορεί να είναι ένα ζήτημα υγείας.

Η κύρια αιτία της χαμηλής λίμπιντο στους άνδρες.

Η κύρια αιτία της χαμηλής σεξουαλικής επιθυμίας στους άνδρες είναι η ανεπάρκεια τεστοστερόνης. Τα επίπεδα τεστοστερόνης μπορεί να αρχίσει να μειώνεται σταδιακά μετά από περίπου την ηλικία των 40. Οι άνδρες μπορούν να αρχίσουν να παρατηρήσετε συμπτώματα όπως κόπωση, χαμηλή λίμπιντο, αύξηση βάρους, δυσκολία στην απόκτηση ή διατήρηση της μυϊκής μάζας, η κατάθλιψη, κακός ύπνος, και η έλλειψη κίνησης και τα κίνητρα

Low libido and declining testosterone levels are increasing problems for many men, but both can be alleviated with certain supplements.

The best supplements to improve male libido.

1. Maca. Maca has had a reputation for centuries among Peruvians for its libido-increasing powers among male tribal members.

2. Muira Puama. Maca comes from Peru. Muira Puama comes from the same continent in Brazil. Most of the studies on Muira Puama’s aphrodisiac qualities have been done by a Frenchman.

But, then, who better to study an aphrodisiac than a Frenchman, right?  One of his studies on human subject showed that about 2/3 of low libido participants were helped by taking Muira Puama.

3. Ginseng. Korean Ginseng was shown in one study to improve erectile strength and function in a number of ways, including boosting the beloved Nitric Oxide. This same study found that Ginseng boosted libido and other studies have implied that sexual desire is enhanced by this herb as well.

4. Horny goat weed. Horny goat weed is an ancient natural remedy that has been used in China for centuries. It is commonly used to combat low sexual desire, erectile dysfunction, and chronic fatigue.

A study found that a specific compound in the herb blocks the effects of an enzyme that blocks blood flow to the penis, which would then improve erectile ease, strength, and duration.

Vitamins and minerals for libido.

You also need to know that certain vitamins and minerals are absolutely critical in the process of testosterone production.

Make sure you’re getting ample amounts of vitamin C, vitamin E, zinc and selenium in your diet. Eat foods like carrots, kale, spinach, shellfish/shrimp, wild salmon, kidney beans, flax seeds, almonds, cashews, and sunflower seeds to get these nutrients into your diet.

And if you want to supplement to ensure that you’re getting optimal levels of these vitamins and minerals in your diet, we would recommend FertilityBlend for Men – a high quality product from Daily Wellness Company.

FertilityBlend for Men includes:

  • Antioxidant Vitamins C and E, green tea, and selenium. They reduce toxins and free radical damage for improvements to overall sexual and reproductive health as well as sperm count/quality.
  • Zinc and B Vitamins (B6, B12, and folate). They are critical nutrients for proper male hormone metabolism, sex drive, male vitality, sperm formation, and sperm motility.
  • Another ingredient is L-carnitine. It is an amino acid, also known as carnitine, shown to be critical to the formation of healthy, active sperm.
  • There is also ferulic acid. It is an antioxidant shown to improve sperm quality.

Take 3-4 capsules of FertilityBlend for Men per day along with your meals for the first one month. Continue taking at least 2 capsules per day with meal and expect significant improvements after 3 months.

Fertility Blend
Το καλύτερο φυσικό λίμπιντο συμπληρώνει για τους άνδρες