Τι πρέπει να κάνετε όταν το σπέρμα σας είναι ανθυγιεινό;

ζητήματα του τρόπου ζωής και άλλους παράγοντες αποτελούν την κύρια αιτία της αύξησης των αρσενικών προβλήματα υπογονιμότητας. Η κύρια αιτία της ανδρικής υπογονιμότητας είναι ανθυγιεινό σπέρματος.

Ανθυγιεινή σπέρμα.

Ανθυγιεινά σπέρμα δεν σχετίζεται με τη σεξουαλική άγχος ή κακή απόδοση, σχετίζεται μόνο με τον όγκο και την ποιότητα του σπέρματος που παράγει ένας άνθρωπος.

Ανθυγιεινή σπέρμα μπορεί να είναι μια πηγή απογοήτευσης για κάθε ζευγάρι που προσπαθεί να χτίσει μια οικογένεια. Σε πολλές περιπτώσεις, η χαμηλή ποιότητα του σπέρματος μπορεί να αντιμετωπιστεί με διατροφικές αλλαγές, προσαρμογές στις σεξουαλικές πρακτικές, ακόμη και αλλαγές στο εσώρουχο.

Τα κύρια συμπτώματα.

Η κύρια ένδειξη της ανθυγιεινών σπέρματος είναι η ανικανότητα να συλλάβουν ένα παιδί. μπορεί να υπάρχουν άλλα εμφανή σημάδια ή συμπτώματα.

In some cases, an underlying problem such as an inherited chromosomal abnormality, a hormonal imbalance, dilated testicular veins or a condition that blocks the passage of sperm may cause signs and symptoms. Unhealthy sperm symptoms might include:

  • Problems with sexual function — for example, low sex drive or difficulty maintaining an erection (erectile dysfunction).
  • Pain, swelling or a lump in the testicle area.
  • Decreased facial or body hair or other signs of a chromosome or hormone abnormality.

What to do next.

Remember, even if you show some signs or symptoms of unhealthy sperm, you and your partner should always get tested first.

If you find out that you do in fact have unhealthy sperm, it is not the end of the world. Sometimes, low quality sperm can be boosted with the right foods, exercises, lifestyle and supplement.

Speaking of supplement to improve sperm quality, you can rely on Semenax- a male enhancement supplement by Leading Edge Health.

Semenax can play an important role to improve the sperm cell’s health. This product is a combination of all natural ingredients, highlighted by the following:

  • Swedish flower pollen – a renowned natural aid for enlarge prostate.
  • L-lysine and zinc – increases the production of testosterone and sperm.
  • L-arginine – works on doubling semen volume and effective for increasing erection size and adding hardness.
  • L- carnitine – for improved sperm concentration and better semen quality.
  • Epimedium sagittatum – better erection quality and libido.
  • Catuaba bark and maca – powerful herbal aphrodisiacs.
  • Pumpkin seeds – for better health of prostate.

Take 2 pills of Semenax twice a day. Significant results can be noticed in 2 weeks of use. However, to benefit most from this supplement, you have to religiously take it for at least sixty to ninety days. To sustain its effects, take as part of your maintenance.

Semenax
Τι πρέπει να κάνετε όταν το σπέρμα σας είναι ανθυγιεινό;