προβλήματα στύσης σε 30: αίτια και θεραπεία

Οι άνδρες κάτω των 40 ετών είναι συνήθως σε σεξουαλική κορύφωση τους. Αλλά μερικοί άνθρωποι σε 30 ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα στύσης.

Αν και προ-υπάρχουσες συνθήκες υγιεινής μπορεί να φταίει, τα προβλήματα στύσης στους 30 είναι συχνά το αποτέλεσμα του τρόπου ζωής και ψυχολογικά προβλήματα, σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες.

προβλήματα στύσης – η αδυναμία να επιτύχει ή να διατηρήσει στύση του πέους. Προκειμένου για το πέος για να διατηρηθεί μια στύση, πρέπει να διεγείρεται από νευρικά σήματα που προτρέψει τα αιμοφόρα αγγεία στο πέος να επεκταθεί, ώστε το αίμα μπορεί να το γεμίσει. Εάν τα αιμοφόρα αγγεία δεν έχουν πλήρως συμπιεσμένη, η στύση δεν μπορεί να ληφθεί ή δεν μπορεί να διαρκέσει πολύ.

Οι αιτίες των προβλημάτων στύσης στους 30.

Τα συναισθήματα της σεξουαλικής διέγερσης που οδηγούν σε στύση ξεκινήσει στον εγκέφαλο. Συνθήκες όπως η κατάθλιψη και το άγχος μπορεί να παρεμβαίνουν με αυτή τη διαδικασία. Ένα σημαντικό σημάδι της κατάθλιψης είναι η απόσυρση από τα πράγματα που κάποτε έφερε χαρά, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής επαφής.

Το άγχος που σχετίζονται με την απασχόληση, τα χρήματα, και άλλα γεγονότα της ζωής μπορεί να συμβάλουν στα προβλήματα στύσης. Το αλκοόλ και τα ναρκωτικά είναι και οι δύο κοινές αιτίες των προβλημάτων στύσης στους νεαρούς άνδρες. Τα προβλήματα σχέσεων και η κακή επικοινωνία με έναν εταίρο μπορεί να προκαλέσει σεξουαλική δυσλειτουργία στους άνδρες και στις γυναίκες.

Χρήσιμες διορθωτικά μέτρα.

  • Πρακτική φυσική δραστηριότητα με σταθερότητα. Η ψυχο-φυσικό μηχανισμό της στύσης του πέους απαιτεί καλή υγεία.
  • Eat in a healthy and proper way and drink plenty of water. Food disorders such as excess sugars, industrial fats, and garbage foods cause food gaps and organic disorders. This contributes to the appearance of erection problems.
  • If you smoke you have to stop smoking, or at least decrease drastically the number of daily cigarettes. The smell of smoke makes the mechanism of erection and sexual act difficult to occur normally.
  • Limit the consumption of alcohol to a minimum. Alcohol decreases testosterone levels and, after an initial sense of euphoria, causes mental and physical torpor, making erection difficult.
  • Avoid abusing. Drugs, like alcohol, amplify fears and sexual insecurities at the unconscious level without the consumer being fully aware of it, resulting in many cases in paranoid states that completely inhibit erection of the penis.

Get additional help from VigRXPlus.

VigRXPlus can help young men to regain their normal erections and have satisfying sexual activity.

VigRXPlus is a male performance product that increases libido and improves erection. Its effects have been proven and clinically tested. Its central claim is that it can help men enhance their ability to maintain an erection by more than 60%.

The official website by Leading Edge Health is the only official seller. We cannot guarantee other 3rd party retailers. The other effects that VigRXPlus promises are:

  • Easier penetration.
  • More intense orgasms.
  • Quicker erection recovery.
  • Better sex.

VigRXPlus must be able to increase your sexual performance by prolonging your erection and improving your sexual drive.

VigRX Plus
προβλήματα στύσης σε 30: αίτια και θεραπεία