Ορισμένα φάρμακα που δρουν ως γυναικεία λίμπιντο ενισχυτές

Κανονική γυναίκες πρέπει να επιθυμεί τη σεξουαλική ικανοποίηση, αλλά μερικά από αυτά χάνουν την σεξουαλική ορμή τους. Σε αυτήν την περίπτωση, τα φάρμακα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ενεργεί ως θηλυκό ενισχυτές λίμπιντο.

Τι είναι μια γυναικεία λίμπιντο;

Πολλοί άνθρωποι μπερδεύονται όταν η λέξη λίμπιντο ειπώθηκε, και οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για ένα όργανο ή κάποιο κρυφό μέρος του σώματος σπάνια μίλησε. Μια γυναικεία λίμπιντο είναι βασικά ακριβώς μια άλλη λέξη για το γυναικείο σεξουαλική ορμή.

Είναι ολόκληρο το πακέτο σεξουαλική ορμή ενός θηλυκού να πω. λίμπιντο της γυναίκας μπορεί να είναι υγιές ή αυτή μπορεί να υποφέρουν από χαμηλή λίμπιντο, η οποία μπορεί να προκαλέσει πολλά σεξουαλικά ζητήματα, όπως προβλήματα με την διέγερση, τα προβλήματα με τον οργασμό και πολλά άλλα.

Μερικά από τα πράγματα που μπορεί να αμυδρό γυναικεία λίμπιντο.

  • Φυσική θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων ορμονικές αλλαγές που σχετίζονται με την εμμηνόπαυση ή τον τοκετό, ή προβλήματα θυρεοειδούς.
  • Chronic stress, including in your relationship.
  • Depression or other mental health issues.
  • Some prescription drugs may also affect libido, including some types of antidepressants, birth control pills, anti-anxiety drugs, and blood pressure medications.

It’s usually not just one thing. These issues can affect each other.

Medicines to work as female libido enhancers.

Your doctor will want to review the medicines you’re already taking, to see if any of them tend to cause sexual side effects.

For example, antidepressants such as paroxetine (Paxil) and fluoxetine (Prozac, Sarafem) may lower sex drive. Switching to bupropion (Wellbutrin SR, Wellbutrin XL) — a different type of antidepressant — usually improves sex drive and is sometimes prescribed for HSDD (hypoactive sexual desire disorder).

Along with counseling, your doctor may prescribe a medication called flibanserin (Addyi) to boost your libido. It’s the first Food and Drug Administration (FDA)-approved treatment for premenopausal women with HSDD.

You take the pill once a day, before you go to bed. Side effects include low blood pressure, dizziness, nausea and fatigue. Drinking alcohol or taking fluconazole (Diflucan), a common medication to treat vaginal yeast infections, can make these side effects worse.

The alternatives to medicines.

The best alternatives to medicines to work as female libido enhancers are natural supplements. But what’s the right supplement you should take?

Our recommendation is FertilityBlend for Women by Daily Wellness Company. Although this supplement is more intended to improve fertility, but in fact, FertilityBlend is also very powerful for enhancing libido.

So what are the ingredients in FertilityBlend that boost libido and fertility in women? The herb, Vitex (chasteberry), increases hormone balance, improve sex drive and enhances ovulation frequency. The amino acid, L-arginine, helps to improve circulation in sexual and reproductive areas.

There are also green tea, vitamin E, and selenium that help to repair oxidative damage due to aging and the environment.

Other ingredients are vitamins B6 and B12, as well as iron, zinc, folic acid and magnesium, they address deficiencies, promoting sexual and fertility health.

FertilityBlend’s development is based on published scientific studies of nutritional components that truly benefit fertility and sex drive, also have a safe history of usage.

Fertility Blend