Οι σημαντικές λειτουργίες της προγεστερόνης για τις γυναίκες της ζωής

Η προγεστερόνη διεγείρει και ρυθμίζει διάφορες λειτουργίες του σώματος, όπως η ωορρηξία, και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της εγκυμοσύνης.

Αυτή η ορμόνη παράγεται και απελευθερώνεται από τις ωοθήκες και τα επινεφρίδια. Χρησιμοποιείται επίσης σε συνδυασμό με οιστρογόνο ως μέρος της θεραπείας ορμονικής υποκατάστασης, για να βοηθήσει στον έλεγχο της ποσότητας του οιστρογόνου να εισέλθει στο σώμα.

Η έρευνα έχει δείξει ότι εάν οιστρογόνα δίνεται χωρίς προγεστερόνη, υπάρχει ένας αυξημένος κίνδυνος της μήτρας και του μαστού.

Οι σημαντικές λειτουργίες της προγεστερόνης στις γυναίκες της ζωής.

The functions of progesterone should not be underestimated, it’s needed by all women to live a healthy life, maintain a hormone balance and prevent the risk of breast or reproductive cancers. Any significant deviation from the norm may result in a range of unpleasant symptoms caused by rapid estrogen dominance.

Some of these symptoms, unfortunately, are even hard to tell from usual tiredness and stress that are present in our everyday life. A lot of the symptoms are very common to how women feel during menopause and when they suffer from PMS.

Tiredness, irritation, anxiety, weight gain, bloating, depression, headaches are just a few of the issues women deal with when the progesterone levels drop, to say nothing of more serious problems like lack of a period, bodily malfunctions, and even cancer.

Women with low progesterone are often prescribed to undergo a progesterone therapy as well as taking some progesterone pills or/and progesterone oil compounds.

What if you have low progesterone?

Progesterone is important throughout your life, but it is especially important during your childbearing years. If you do not have enough progesterone, you may struggle to fall pregnant, and have a problem staying pregnant.3

For women who are not pregnant, low progesterone may cause abnormal bleeding. However, note that irregular periods may also indicate poorly functioning ovaries, as well as low progesterone. Here are some symptoms of low progesterone in nonpregnant women:

  • Low sex drive.
  • Anxiety or depression.
  • Headaches or migraines.
  • Hot flashes.
  • Irregular menstrual cycle.

If you have any of those symptoms, visit your doctor for a hormone test.

Is your progesterone low?

The most common drug therapy for treating low progesterone in the US is hormone replacement therapy (HRT). This is a quick and surefire way to combat hormonal imbalance, but it is also rife with serious and potentially fatal side effects and has been proven to increase the risk of several types of cancer.

If symptoms are severe enough to merit the consideration of HRT, it is recommended that women speak to a healthcare professional for guidance.

Today, more and more women, however, find that dealing with the symptoms of low progesterone is best accomplished via a combination of healthy lifestyle and alternative treatment.

And the alternative treatment we highly recommend to you is Proferia.

Proferia is a rich, 100% natural progesterone cream containing powerful anti-oxidants and hormonal extracts which have been especially selected for their hormone level balancing properties, as well as their ability to help provide relief from common menopausal symptoms such as low libido, hot flushes and night sweats.

This product is incredibly convenient and effective – applied within seconds, Proferia allows the progesterone to be absorbed through the skin.

Proferia contains a mixture of the following: Mexican yam root, concentrated aloe vera, de-ionized water, safflower astrologer acid, stearic acid, sorbitol, ethyl acetate, wheat germ oil, mucopolysaccharides, sodium, progesterone and extracts of rose, chamomile, pine, nettle, watercress, red vine, chestnut, lemon and corn.

Proferia can help to reduce the symptoms of low progesterone without the need for prescription medication because it’s natural and safe.

Proferia
Οι σημαντικές λειτουργίες της προγεστερόνης για τις γυναίκες της ζωής