Άντρας θεραπεία της υπογονιμότητας που ασχολείται με κανέναν αριθμό των σπερματοζωαρίων

Αζωοσπερμία είναι ένα αρσενικό θέμα γονιμότητας που προκύπτει όταν ουσιαστικά δεν υπάρχει σπέρμα στην εκσπερμάτωση ενός άνδρα. Υπάρχει θεραπεία για την ανδρική υπογονιμότητα που ασχολείται με κανέναν αριθμό των σπερματοζωαρίων εκεί;

Τι σημαίνει «όχι τον αριθμό των σπερματοζωαρίων» σημαίνει;

Αζωοσπερμία είναι παρόν σε 2% του γενικού ανδρικού πληθυσμού, και είναι μια συχνή παράγοντας που συμβάλλει προς την ανικανότητα να συλλάβουν.

Εξ ορισμού, αζωοσπερμία σημαίνει ότι ένας άνθρωπος δεν έχει μετρήσιμη ποσότητα των σπερματοζωαρίων στο σπέρμα του. Η κατάσταση είναι συνήθως διαγιγνώσκεται όταν ο ασθενής και ο συνεργάτης τους, αντιμετωπίζουν δυσκολία να συλλάβουν και να επιδιώξει τον έλεγχο και τη διάγνωση από έναν ειδικό γονιμότητας.

Τι προκαλεί αζωοσπερμία;

Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι της αζωοσπερμίας:

1. Pretesticular azoospermia: Your testicles are normal, but your body can’t get them to make sperm. It might happen because of low hormone levels or after you’ve had chemotherapy. This type is pretty rare.

2. Testicular azoospermia: Damage to your testicles keeps them from making sperm normally. It can happen because of:An infection in your reproductive tract, such as epididymitis and urethritis.

  • A childhood illness such as viral orchitis, which causes swelling of one or both testicles.
  • A groin injury.
  • Cancer or its treatments, like radiation.
  • Genetic conditions, such as Klinefelter’s syndrome.

3. Post-testicular azoospermia: Your testicles make normal sperm, but something keeps them from getting out, like:

  • A blockage in the tubes that carry sperm from your testicles to your penis. This is called obstructive azoospermia.
  • A vasectomy.
  • Retrograde ejaculation, when semen goes into your bladder instead of out of your penis during an orgasm.

About 40% of men with azoospermia have the post-testicular type.

The options of male infertility treatment that deal with no sperm count.

Treatment options for azoospermia are entirely dependent on the type and cause of the condition. If the no sperm count is caused by a blockage then your doctor can attempt to remove the source of this blockage through a surgical procedure.

If the issue is more hormonal in nature, then your doctor may prescribe medications to correct hormonal balances or clear up and infection.

Taking FertilityBlend for Men is an alternative way to prevent and even treat azoospermia, especially the condition that’s caused by hormonal issue.

FertilityBlend for Men is a male fertility supplement made by Daily Wellness Company. This product contains Zinc and B vitamins that benefit hormone metabolism, sperm formation and motility.

FertilityBlend for Men is also enriched with vitamin C, vitamin E, green tea and selenium, they are powerful antioxidants that help improve sperm count and quality.

Other ingredients in this supplement are L-carnitine and ferulic acid.

Take 3-4 capsules of FertilityBlend daily for the first month. After that, continue taking 2 capsules per day. You will notice big results after 3 months.

Fertility Blend